^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Izveštaji o radu

Školska 2019/2020
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2018/19.g.
Izveštaj o radu direktora škole školske 2019/20.g.
Uspeh učenika - I polugođe školske 2019/20.g. 
Uspeh učenika školske 2019/20.g. 
Školska 2018/2019
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2018/19.g.
Izveštaj o radu direktora škole školske 2018/19.g.
Uspeh učenika - I polugođe školske 2018/19.g. 
Uspeh učenika školske 2018/19.g. 
Školska 2017/2018
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2017/18.g.
Izveštaj o radu direktora škole školske 2017/18.g.
Uspeh učenika - I polugođe školske 2017/18.g. 
Uspeh učenika školske 2017/18.g. 
 Školska 2016/2017
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2016/17.g.
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za I polugođe školske 2016/17.g.
Izveštaj o radu direktora škole za I polugođe školske 2016/17.g.
Uspeh učenika - I polugođe školske 2016/17.g. 
Uspeh učenika školske 2016/17.g. 

Školska 2015/2016

   
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2015/16.g.
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za I polugođe školske 2015/16.g.
Izveštaj o radu direktora škole za I polugođe školske 2015/16.g.
Uspeh učenika - I polugođe školske 2015/16.g. 
Uspeh učenika školske 2015/16.g. 

Školska 2014/2015 

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2014/15.g.
Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za I polugođe školske 2014/15.g.
Izveštaj o radu direktora škole za I polugođe školske 2014/15.g.

Školska 2013/2014 

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2013/14.g.

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.