^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Opšta akta

Razvojni plan škole

Razvojni plan škole za period 2017 - 2022.
Razvojni plan škole za period 2012 - 2017.

Školski program

Školski program 2014 - 2018.
1. Dopuna Školskog programa 2014 - 2018.
2. Dopuna Školskog programa 2014 - 2018.

Godišnji plan rada škole

Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2020/2021.g
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2019/2020.g
- Aneks 1 GPR za školsku 2019/2020. g.
- Aneks 2 GPR za školsku 2019/2020. g.
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2018/2019.g
- Aneks 1 GPR za školsku 2018/2019. g.
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2017/2018.g
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2016/2017.g
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2015/2016.g.
Godišnji plan rada Tehničke škole za školsku 2014/2015.g.

 

Opšta akta škole

Statut škole (25.02.2022.)
Poslovnik o radu Školskog odbora (11.03.2022.)
Poslovnik o radu Saveta roditelja
Poslovnik o radu Nastavničkog veća (09.03.2022.)
Poslovnik o radu Pedagoškog kolegijuma
Poslovnik o radu Odeljenjskih veća
Poslovnik o radu Đačkog parlamenta
Pravilnik o izboru učenika generacije
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika
Pravilnik o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona
Pravila zaštite od požara
Pravilnik o ispitima
Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
Pravilnik o poklonima
Pravilnik o video nadzoru u Tehničkoj školi
Pravilnik o službenim putovanjima
 

 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.