^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dokumenta za upis učenika u školu

Upis redovnih učenika


Upis učenika u 1. razred

Za upis u prvi razred školske 2020/2021. g. mogu da konkurišu kandidati koji su stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje, uključujući i obavljen završni ispit, a koji nisu stariji od 17 godina tj. rođeni su posle 31. avgusta 2004. godine.
Kandidati koj su stariji od 17 godina mogu da se upišu isključivo u svojstvu vanrednog učenika (izuzetno u slučajevima koji su predviđeni članom 4. ZOSOV).

Školske 2022/23. godine upis učenika u prvi razred moguće je obaviti na dva načina:

 • elektronski - bez odlaska u školu koristeći servis uUpis na portalu eUprava (mojasrednjaskola.gov.rs)
 • neposredno - dolaskom u školu u terminima koji su određeni Kalendarom upisnih aktivnosti

1. elektronski upis preko portala eUprava
Za korišćenje usluge eUpis na portalu eUprave prvo izvršite registraciju na sajtu mojasrednjaskola.gov.rs

Neophodna dokumenta za upis kada se upis vrši neposredno u školi

Učenici koji se upisuju u 1. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Uverenje o obavljenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Upis učenika u 2, 3. i 4. razred

Učenici koji se upisuju u 2, 3. i 4. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu
 • Svedočanstvo o završenim prethodnim razredima,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje /uverenje koje je učenik podneo na upis u 1. razred/.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Upis vanrednih učenika

Vanredni učenici koji se upisuju u 1. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Uverenje o položenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Fotokopija lične karte,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.
 • Potvrdu o uplaćenoj školarini.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Vanredni učenici koji se upisuju u 2,3. i 4. razred ili koji se upisuju na program prekvalifikacije, dokvalifikacije ili specijalizacije podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Svedočanstva o završenim prethodnim razredima,
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju (za one kandidate koji se upisuju na prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili specijalizaciju),
 • Uverenje o radnom iskustvu (za kandidate koji upisuju specijalizaciju),
 • Fotokopija lične karte,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.
 • Potvrdu o uplaćenoj školarini.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.