^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Izdavanje duplikata svedočanstva - diplome i uverenja o završenoj srednjoj školi

 
Republika Srbija
TEHNIČKA ŠKOLA
Zaječar

 

POSTUPAK
izdavanja kopije svedočanstva - diplome

  

1. Oglasiti nevažećom ispravu putem putem opšte uplatnice: 
Uplatilac: Ime i prezime (za udate i devojačko prezime) i adresa
Svrha uplate: Oglašavanje (navesti naziv dokumenta) nevažećim ( na ime podnosioca zahteva)
Primalac: J.P. Službeni glasnik Republike Srbije, Jovana Ristića 1, 11000 Beograd
Iznos: 459,00 din. (po dokumentu)
Račun primaoca: 160 – 14944 – 58
Model: 97
Poziv na broj: 89 – 100
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uplatiti Republičku administrativnu taksu putem opšte uplatnice: 
Uplatilac: Ime i prezime i adresa
Svrha uplate: Izdavanje duplikata javne isprave ( na ime podnosioca zahteva)
Primalac: Republičke administrativne takse
Iznos: 1.000,00 din. (po dokumentu)
Račun primaoca: 840 – 742221843 – 57
Model: 97
Poziv na broj: 41 – 116
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Popuniti obrazac Zahteva za izdavanje duplikata svedočanstva ili diplome i Zahteva za oglašavanje i saglasnost za obradu podataka (Obrazac se dobija u školi) kod referenta za vanredne učenike. Uz popunjen zahtev priložiti dokaze o uplati naknade za oglašavanje dokumenta nevažećim i, RAT (tačke 1 i  2).

 

Važno: Zahtev se, isključivo, podnosi lično ili uz ovlašćenje

  

  Postupak izdavanja duplikata svedočanstva - diplome
(pdf dokumenat)
Zahtev za izdavanje duplikata svedočanstva - diplome
Zahtev za oglašavanje i saglasnost za obradu podataka

 

IZDAVANJE
uverenja o završenoj srednjoj školi

Uverenje o završenoj srednjoj školi izdaje se za:

  • prijavu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
  • prijave na konkurs radi zapošljavanja

Po Zakonu o upravnom postupku izdavanje ovog uverenja oslobođeno je plaćanja takse ali ovo uverenje ne menja javnu ispravu (svedočanstvo ili diplomu). 

  

Zahtev za izdavanje uverenja o završenoj srednjoj školi

 

 

IZDAVANJE
uverenja o fondu časova za završeni obrazovni profil

Uverenje o fondu časova za završeni obrazovni profil:  

Zahtev za izdavanje uverenja o fondu časova za završeni obrazovni profil