^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nastavni planovi i programi

Nastavni planovi i programi /Planovi i programi nastave učenja/: pravilnici za preuzimanje

 

Opšteobrazovni predmeti

 

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 11/2013.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 14/2013.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 03/2015.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 11/2016.) - verska nastava

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 11/2016.) - računarstvo i informatika

  Planovi i programi nastave i učenja od 2023. pa nadalje
Pravilnik o programu opšteobrazovnih predmeta u stručnim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 7/2023)
Program opšteobrazovnih predmeta u stručnim školama
   
 

 

Elektrotehnika

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 3/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.)

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 4/2012.) 
Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima - opšteobrazovni i I razred stručni predmeti (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 10/2014.) 
Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima - stručni predmeti (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 08/2015.)
 Nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 10/2014.) 
  Planovi i programi nastave i učenja od 2018. pa nadalje
Plan i program nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/2018.) 
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/2018.) - važi za učenike koji su upisani do školske 2018/2019. godine 
Program MI za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija (objavljen u Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik 02/2022.)
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 9/2020.) - važi za učenike koji su upisani od školske 2019/2020. godine 
Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2018.)
Plan i program nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta za obrazovni profil elektrotehničar računara (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2018.)
Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2018.)
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil elektrotehničar računara (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2018.)
Program MI za obrazovni profil elektrotehničar računara (objavljen u Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik 02/2022.)
Plan i program nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta za obrazovni profil elektrotehničar energetike (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2018.)
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil elektrotehničar energetike (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2018.)
Program MI za obrazovni profil elektrotehničar energetike (objavljen u Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik 02/2022.)
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil tehničar mehatronike (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 13/2020.)
važi za učenike koji su upisani od školske 2019/2020. do 2022/2023. godine
 
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil tehničar mehatronike (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2023.)
važi za učenike koji su upisani od školske 2023/2024
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Saobraćaj

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 10/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2013.) - /NPP za hemiju/ 
Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.) 
  Planovi i programi nastave i učenja iz 2018 (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2018.)
Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2018.)
Plan i program nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2018.)
Plan i program nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta za obrazovni profil vozač motornih vozila (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2018.)
Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2018.)
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2018.)
Plan i program nastave i učenja stručnih predmeta za obrazovni profil vozač motornih vozila (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 8/2018.)
Program završnog i matrskog ispita za obzovne profile vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 4/2019.)
   

 

 

 

 

 

 

 

Mašinstvo i obrada metala

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada mašinstvo i obrada metala (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 9/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada mašinstvo i obrada metala (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2013.)-/NPP za hemiju/
Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada mašinstvo i obrada metala (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.)
   

 

 

 

 

 

 

Lične usluge

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo lične usluge (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 7/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo - lične usluge (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2013.)
Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo - lične usluge (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.)
   

 

 

 

Specijalističko obrazovanje (elektrotehnika)

 

Elektroenergetičar mreža i postrojenja (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 4/1997)

Elektroenergetičar za električne instalacije (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 4/1997)
   

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.