^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dokumenta za nastavnike

 

  Raspored časova za školsku 2022/2023. Datum ažuriranja
Raspored časova koji važi od 01.09.2022. (v 1.0) u izradi
Raspored odeljenja po učionicama, kabinetima, laboratorijama i radionicama koji važi od 01.09.2022. u izradi 
  Pregled NPP/PPNU po kojima se radi u školskoj 2022/23. godini  
Pregled NPP/PPNU po kojima se radi u školskoj 2022/23. godini po odeljenjima i obrazovnim profilima 01.08.2022.
   
 
 

Izrada školske dokumentacije

 

Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije

Prezentacija o načinu izrade školske dokumentacije

   
 
 

Stručno usavršavanje nastavnika

 

Obrazac portfolio - predlog

Prilog 1. Lični plan stručnog usavršavanja

Prilog 2. Izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju
Vrednovanje SU u ustanovi (pregled vrednovanja aktivnosti)
   
 

Globalno i operativno planiranje

 

Globalni plan rada za predmet

Operativni plan prema ishodima učenja

Operativni plan rada

Plan za postizanje ishoda
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.