^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vesti

Inovativni obrazovni alati za promovisanje inkluzije i različitosti u školama - DIVERSITY IN STEAM (STEAMDIVE)

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  
        
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education   KA220-SCH-30BA54E7

 

Upoznajte naš novi ERASMUS+ projekat
 

Inovativni obrazovni alati za promovisanje inkluzije i različitosti u školama - DIVERSITY IN STEAM (STEAMDIVE)

 
Inovativni digitalni alati koji promovišu inkluziju i različitost u školama su osnova projekta DIVERSITY IN STEAM (STEAMDIVE) koji finansira Erazmus+, a koji je počeo 30. decembra 2022. i imao je uvodni sastanak 9-10. februara 2023.

STEAMDIVE je pionirski projekat koji će kroz osmišljene radionice, koristeći metodu učenja kroz rad i digitalne alate, podstaći učenike da shvate suštinu različitosti i rade na socijalnoj inkluziji.
 
Nastavni materijal će se razvijati u okviru STEAM obrazovnog okvira sa fokusom na inkluziju i različitost, kako bi se postigao najbolji mogući rezultat za krajnje korisnike, učenike. Nastavnici će kreirati nastavni plan i program i aktivnosti za radionice, dopunjene naučnim podacima, likovno-umetničkom metodikom i digitalnim alatima. Sami IKT alati će se takođe zasnivati na istim obrazovnim smernicama tako da učenici uče i shvate i razumeju različitost i inkluziju kao kroz igru.
 
Projekat je u svojoj osnovi osmišljen kao predlog za inovativnu metodu u školskom obrazovanju za kreativnost i socijalnu inkluziju uz korišćenje tehnologije, nauke i umetnosti.
Kombinuje različite nastavne metode, kao što su STEAM obrazovni okvir, metoda učenja kroz rad i podučavanje kroz umetnost u cilju osnaživanja različitosti. Takođe koristi najsavremeniju tehnologiju (kao što je veštačka inteligencija za 3D predstavljanje lica i
fotorealistična sinteza video zapisa lica) u kombinaciji sa naukom i matematikom.
Inovativne karakteristike ovog projekta se zasnivaju na jedinstvenoj kombinaciji nauke, kreativnosti, umetnosti, digitalizacije i društvene svesti, praktičnih umetničkih radionica i krajnjih rezultata projekta koji povezuju tehnologiju, umetnost i znanje na jedinstven i originalan način.
 
U projektu STEAMDIVE rezultati su kombinovani, što dovodi do integrisane aplikacije koja upotpunjuje viziju povezane, otvorene i tehnološki opremljene Evrope i direktno se povezuje sa prioritetima Erazmus+ programa. Prema Strategiji EU za mlade 2019-2027,
diskriminacija na osnovu pola i dalje pogađa mnoge mlade ljude, posebno mlade žene. Treba osigurati jednake mogućnosti i pristup pravima za mlade ljude svih polova, uključujući nebinarne i LGBT+ mlade ljude. Strategija prepoznaje da obrazovanje ostaje ključ za aktivno građanstvo, inkluzivno društvo i zapošljavanje i stoga treba više da se fokusira na prenosive veštine, učenje usmereno na učenika i neformalno obrazovanje. Danas je pitanje borbe protiv diskriminacije kroz prihvatanje različitosti ključno za razvoj i moderan obrazovni sistem, ali i za društvo otvorenog uma.
 
Ovaj projekat koordinira Fondacija za istraživanje i tehnologiju – Hellas (FORTH), Grčka. Konzorcijum projekta uključuje sedam organizacija iz pet različitih zemalja:
ErasmusLearn Center Olokliriosi i 11. opšta gimnazija iz Herakliona iz Grčke, Tehnička škola Zaječar iz Srbije, Danmar Computers iz Poljske, Fondaciju za obrazovanje i pomoć Mucur Saglik iz Turske i Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia iz Portugalije.
Erazmus+ ima za cilj da poveća kvalitet i relevantnost kvalifikacija i veština.
Uglavnom se radi o finansiranju ljudi za studiranje, obuku, rad ili volontiranje u inostranstvu. Takođe obezbeđuje finansiranje partnerstava između obrazovnih institucija, omladinskih organizacija, preduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti i nevladinih organizacija, kao i podršku reformama u državama članicama za modernizaciju obrazovanja i obuke i promovisanje inovacija, preduzetništva i zapošljivosti.
 
Više informacija o projektu uskoro na sajtu projekta na adresi https://steamdive.eu
 
 
 

Prijave za vršnjačke edukatore za prevenciju HIV-a

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

Timočki Omladinski Centar raspisao je poziv za mlade iz Zaječara za prijavu na obuku za vršnjačke edukatore za prevenciju HIV-a.  

Cilj obuke je da mladima iz Zaječara, uzrasta od 15 do 18 godina pruži neophodna znanja na temu prevencije HIV-a i AIDS-a, kako bi oni nakon treninga sproveli vršnjačke edukacije u srednjim školama u Zaječaru, u okviru kojih bi preneli stečena znanja o prevenciji HIV-a i AIDS-a prenosili svojim vršnjacima.  

Želiš da naučiš više o HIV-u i sidi?

Želiš da znaš kako se HIV prenosi?

Želiš da znaš kako da se zaštitiš od HIV-a?

Želiš da radiš na prevenciji HIV-a u svojoj lokalnoj zajednici?

Želiš da stečeno znanje preneseš svojim vršnjacima, kako bi se i oni znali kako da se zaštite od HIV-a?

Ko može da se prijavi:

Na konkurs se mogu prijaviti mladi uzrasta 15 do 18 godina iz Zaječara, koji žele da postanu vršnjački edukatori.

Ukoliko

  • imaš motivaciju,
  • želju za novim znanjima,
  • komunikativan/a si,
  • kreativan/a si,
  • vodiš se principima tolerancije i ne diskriminacije
  • spreman/a za timski rad
  • i spreman/a da preneseš stečena znanja

pozivamo te da se prijaviš i budeš vršnjački edukator/ka u TOC-u za oblast HIV/ADIS-a.

Kako se prijaviti:

Možeš se prijaviti popunjavanjem kratke online forme

Rok za prijave je 28. februar 2023. godine.

Nakon zatvaranja poziva obavestićemo vas o rezultatima selekcije učesnika, a učesnici koji budu prošli prvi krug selekcije, biće pozvani na dodatne individualne razgovore.

Druge bitne informacije:

Broj učesnika treninga je ograničen na 15, a nakon pristiglih prijava, komisija će izvršiti selekciju i doći do broja od 15 učesnika.

Trening će biti realizovan u Zaječaru, u prostorijama Timočkog Omladinskog Centra, u toku marta meseca, u trajanju od 5 dana.

Maloletni učesnici pre početka treninga, biće u obavezi da dostave saglasnost roditelja za učešće na školi.

Poziv za izbor učesnika stručne prakse u Portugaliji

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  
         

Raspisan je poziv za izbor 15 učenika koji će provesti dve nedelje na stručnoj praksi u Portugaliji. U pratnji učenika putovaće i 3 nastavnika pratioca. Poziv se raspisuje u okviru akreditacije koju je škola dobila u konkursnom roku za 2022. godinu.

Tekst poziva u kome su navedene osnovne informacije o projektu, rokovima, načinu prijave i načinu izbora kandidata možete preuzeti sa linka ispod.

Tip   Naziv dokumenta Datum objave
  Poziv za učešće učenika u projektu 08.11.2022.
  Poziv za učešće nastavnika u projektu 08.11.2022.