^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Web 2.0 alati

   

Internet je do pojave Web 2.0 tehnologije uglavnom predstavljao skladište informacija koje su korisnici pasivno konzumirali. Web 2.0 predstavlja drugu generaciju interneta u kojem korisnici aktivno učestvuju u kreiranju i održavanju sadržaja. 

Prednosti korišćenja Web 2.0 alata u obrazovanju su: mogućnost saradničkog učenja, dostupnost elektronskih resursa koji se nalaze na internetu, korišćenje alata čija je jedna od odlika uvažavanje učeničkih interesovanja i potreba.

Mnogi od njih su besplatni i svima dostupni, te se mogu vrlo uspešno koristiti u školi kao dopuna klasičnoj nastavi i svim oblicima vannastavnih aktivnosti. Na taj način učenje prestaje biti samo konzumiranje sadržaja, odvija se kroz saradnju i stvaranje vlastitog znanja uz pomoć raznovrsnih resursa i korisnika.

Pomoću Web 2.0 alata nastavnik ima uvid u aktivnosti učenika, jer oni, osim što mogu da koriste nastavne materijale koje sam nastavnik postavi, imaju mogućnost i da sami postavljaju svoje radove na mrežu, da komuniciraju međusobno, učestvuju u grupnim projektima i sl.
Pored računara postoje alati koje možete koristiti i na mobilnim uređajima kao što su pametni telefoni i tablet računari.

klikni za uvećanje

Web 2.0 alate bi mogli da podelimo u nekoliko grupa:

  • alati za čuvanje i razmenu medija,
  • alati za komunikaciju i društveno umrežavanje,
  • alati za saradnju (kolaboraciju),
  • alati za kreativno učenje,
  • alati za izradu materijala za učenje,
  • alati koji zamjenjuju standardne desktop aplikacije,
  • sistemi za upravljanje učenjem (LMS),
  • alati za obeležavanje (social bookmarking) i sakupljanje linkova 

U nastavku možete pogledati mali izbor Web 2.0 alata koje možete koristiti, uz malo pretrage na internetu možete pronaći još puno korisnih i besplatnih alata.

 

Blog i izradu sajta   
Skladištenje i deljenje fajlova     
       
 Microsoft OneDrive Google Drive  Dropbox  Box 
 7 GB besplatnog prostora   15 GB besplatnog prostora  16 GB besplatnog prostora  10 GB besplatnog prostora 
       
Čuvanje, organizacija i deljenje fotografija    
       
 Flickr  Zoto  Aviary  Picasa 
       
Blog i izrada sajta     
       
WordPress  Blogger  Weebly  GoDaddy 
       
Još neki alati    
   
 Edmodo GeoGebra Scribd  Surveymonkey
Socijalna mreža sa zadacima, upitnicima, ocenama, kvizovima. Jako dobar alat za jednog nastavnika. GeoGebra je aplikacija za interaktivnu geometriju. Besplatna je i jednostavna  za korišćenje, a nudi mogućnost instaliranja na računar ili korišćenja aplikacije onlajn. Dostupna je i na različitim jezicima i ima jaku tehničku podršku. Scribd je sajt na kojem možete postavljati i čuvati vaša dokumenta – doc, ppt, pdf, xls fajlove i deliti ih sa drugima. Možete, takođe, dodati dokumenta na vaš blog ili internet stranicu.  Kreirajte i objavite onlajn ankete i upitnike za nekoliko minuta. Omogućava grafički prikaz u datom trenutku. 
Linoit Teachertube Prezi GoogleMaps
Lino je online "sticky note" servis ili neka vrsta interaktivnog postera koji se može koristiti za postavljanje poruka, podsetnika, ideja, na grafički interesantnim tablama. Lino pruža mogučnost da kreirate grupe i unutar njih delite svoje ideje i razmenjujete mišljenja. TeacherTube omogućava svim učesnicima u nastavnom procesu, naročito nastavnicima, da razmenjuju različite edukativne sadržaje poput video i audio zapisa, dokumenata, fotografija, grupa i blogova. Oni pomažu da  se obogati nastavni proces i učenje učini zanimljivijim. Prezi je program za kreiranje dinamičkih multimedijalnih prezentacija. Google Maps nudi mape različitih delova sveta koje je moguće pretraživati i zumirati.