^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vrednovanje kvaliteta rada škole

 

Vrednovanje kvaliteta rada škole vrši se kroz samovrednovanje i spoljašnje ili eksterno vrednovanje.

Spoljašnjim vrednovanjem ocenjuje se kvalitet svh oblasti koje su definisane Standardima kvaliteta rada ustanove. Spoljašnje vrednovanje sprovode savetnici Ministarstva prosvete i radnici Zvoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja koji su prošli obuku sa spoljašnje evaluatore.

 

Samovrednovanje je proces stalnog praćenja, analiziranja i procenjivanja uspešnosti vlastitoga rada a rezultat samovrednovanja je polazna osnova za analizu kvaliteta rada škole i uspešnosti sprovođenja nastavnoga procesa. Samovrednovanje je  dobar instrument za jačanje škole, za unapređivanje kvalitete 'iznutra' i 'odozdo', za bolje planiranje i unapređivanje rada na svim nivoima. Samovrednovanje u školi sprovodi školski tim.

 

Spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada Tehničke škole sprovedeno je u periodu 12-14.03.2013. godine od strane prosvetnih savetnika ŠU Zaječar.

Od 30 standarda kvaliteta rada ustanove Škola ispunjava svih 30 na nivou dobre ili potpune ostvarenosti (ocene 3 ili 4). Na osnovu prethodno navedenog Škola je ocenjena ocenom 4.