^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZAZA SD 4D06S

Naziv obrazovnog profila: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Područje rada: mašinstvo i obrada metala

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisujenije u planu upisa

 

Nekadašnji način rada u klasičnom mašinstvu, gde su se koristile table, papir, lenjiri, rapidografi, šestari itd., suviše je spor i naporan u odnosu na posebne softvere koji se sada koriste.

U toku četvorogodišnjeg školovanja, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje stiče potrebna znanja za:

  • projektovanje mašinskih delova i sklopova
  • izradu multifunkcionalnih 3D modela
  • korišćenje CAD/CAM softvera
  • korišćenje standarda i stručne literature

Nastava je usmerena ka osnovnim predmetima mašinske struke, a softver se koristi kao savremeno sredstvo tehničkog izražavanja i komunikacije. Nastava se izvodi u savremenim računarskim kabinetima, uz upotrebu multimedijalnih nastavnih sredstava i savremenih softverskih CAD/CAM programskih alata.

Nakon završenog školovanja učenicima se pruža mogućnost:

  • zaposlenja (automobilska industrija, konstrukcioni biro, fabrika alata, procesna tehnika),
  • daljeg obrazovanja - fakultet (mašinski, elektrotehnički, informatički, industrijski dizajn...)

 

 

 
PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA

 

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Matematika

5

4

5

5

4

Ustav i prava građana

 

 

 

1

5

Istorija

2

2

 

 

6

Geografija

 

2

 

 

7

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

8

Sociologija

 

 

2

 

9

Fizika

2

2

 

 

10

Biologija

 

2

 

 

11

Filozofija

 

 

 

2

12

Hemija

2

 

 

 

 

Stručni predmeti

 

 

 

 

13

Osnovi elektrotehnike i elektronike

 

2

 

 

14

Mašinski materijali

2

 

 

 

15

Otpornost materijala

 

2

 

 

16

Mehanika

2

2

 

 

17

Tehnologija obrade

 

 

3

 

18

Mašinski elementi

 

2

2

 

19

Organizacija rada

 

 

 

2

20

Hidraulika i pneumatika

 

 

2

 

21

Računari i programiranje

4

 

4

 

22

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

4

 

 

 

23

Kompjuterska grafika

 

3

 

 

24

Termodinamika

 

 

2

 

25

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

 

 

2

3

26

Konstruisanje

 

 

4

 

27

Ispitivanje mašinskih konstrukcija

 

 

 

2

28

Automatizacija i robotika

 

 

 

4

29

Praktična nastava

 

 

 

3

 

Izborni predmet

       
30 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1

UKUPNO

32

32

34

32