^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zaštita učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

           
DEČIJI VRTIĆ, ŠKOLA I DOM ZA UČENIKE TREBA DA BUDU BEZBEDNA I PODSTICAJNA SREDINA ZA SVU DECU I UČENIKE!
Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovi odnosi se na svakog – decu, učenike, zaposlene, roditelje i treća lica.
Ustanova (predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i dom učenika) je DUŽNA da obezbedi uslove za sigurno i podsticajno odrastanje i razvoj deteta i učenika, zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i socijalnu reintegraciju deteta i učenika koje je izvršilo, odnosno bilo izloženo nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju.
   

NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE U ŠKOLI

   
I. Definisanje pojmova nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
II. Klasifikacija oblika nasilja  
III. Kategorizacija nasilja  
IV. Uloga i zadaci ustanove u zaštiti dece i učenika  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
   
I. Definisanje pojmova nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
Nasilje se definiše kao svaki oblik jedanput učinjenog ili više puta ponovljenog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje za posledicu ima stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva učenika.
Zlostavaljanje obuhvata veliki broj različitih ponašanja, kojima se kontinuirano ugrožava fizički, psihički i moralni integritet učenika.
Zanemarivanje u obrazovno-vaspitnim ustanovama obuhvata propuste i nečinjenja odraslih u odnosu na učenike, čime se sprečava zdrav, svestrani razvoj učenika.
   
II. Klasifikacija oblika nasilja  

   

Emocionalno / psihičko nasilje: trenutno ili trajno ugrožavanje psihičkog ili emocionalnog zdravlja učenika
Fizičko nasilje
:
stalno ili potencionalno telesno povređivanje učenika
Elektronsko nasilje
:
zloupotreba informacionih tehnologija (mobilni telefon, internet i dr.)
Seksualno nasilje: uključivanje učenika u seksualnu aktivnost  koju oni ne shvataju i za koju nisu razvojno dorasli
Socijalno nasilje
:
isključivanje učenika ili grupe učenika iz rada odeljenja
Eksploatacija dece i učenika:
odnosi se na rad dece i učenika u korist drugih osoba, organizacije ili ustanove.

   
III. Kategorizacija nasilja  

   

   

   
IV. Uloga i zadaci ustanove u zaštiti dece i učenika  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  

Na osnovu zakona, a u skladu sa specifičnostima rada, ustanova je u obavezi da u Godišnjem šlanu rada definiše Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i da formira Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

U ustanovi se preduzimaju:

mere prevencije: sve aktivnosti koje ustanova može da uradi da bi se sprečili i smanjilo nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

interventne aktivnosti: mere i aktivnosti kojima se nasilje zaustavlja, osigurava bezbednost učesnika (onih koji trpe, čine ili svedoče), smanjuje rizik od ponavljanja, ublažavaju posledice za sve učesnike i prate efekti preduzetih mera.