^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

 

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nakon završenog srednjeg obrazovanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog i majstorskog obrazovanja.

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada. 

Uslov: završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju ili gimnazija.
 
Lice koje se upisuje u školu radi prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi komisija koju čine članovi nastavničkog veća škole imenovani rešenjem direktora.

Obrazovni profili po područjima rada za koje je moguće izvršiti prekvalifikaciju 
Dokvalifikacija

Dokvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.
 
Lice koje se upisuje u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni školskim programom, odnosno nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi komisija koju čine članovi nastavničkog veća škole imenovani rešenjem direktora.
 
Direktor škole nakon donete odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita donosi rešenje koje sadrži: lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, stručne predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole.
 
Nakon što položi sve ispite navedene u rešenju vanrednom učeniku biće izdata odgovarajuća dokumenta (svedočanstva o završenim razredima i diploma o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme).

Školarina

Lice koje je steklo srednje obrazovanje, a želi da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje, stekne specijalističko ili majstorsko obrazovanje, plaća školarinu.
Visinu školarine utvrđuje Ministarstvo, prema vrstama obrazovanja, s tim da se pojedini polaznici ili grupe polaznika mogu da oslobode plaćanja školarine, radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja.

 

Obrazovni profili po područjima rada za koje je moguće izvršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Verifikacijom od strane Ministarstva prosvete u školi je moguće izvršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za sledeće obrazovne profile:

 

PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA
  Obrazovni profil stepen stručne spreme
1. Elektrotehničar računara IV
2. Elektrotehničar energetike IV
3. Elektrotehničar automatike IV
4. Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje IV
5. Tehničar mehatronike IV
6. Elektrotehničar za elektroniku na vozilima IV
7. Izrađivač kablova i priključaka III
8. Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje III
9. Elektromonter mreža i postrojenja III
10. Autoelektričar III
11. Elektroinstalater III
     
PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ
  Obrazovni profil stepen stručne spreme
1. Tehničar drumskog saobraćaja IV
2. Vozač motornih vozila III
     
PODRUČJE RADA:  MAŠINSTVO I OBRADA METALA
  Obrazovni profil stepen stručne spreme
1. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje IV
2. Mašinski tehničar IV
3. Automehaničar III
4. Mehaničar grejne i rashladne tehnike III
5. Bravar III
6. Mašinbravar III
7. Instalater III
8. Metalostrugar III
9. Metaloglodač III
     
PODRUČJE RADA:  LIČNE USLUGE
  Obrazovni profil stepen stručne spreme
1. Ženski frizer III