^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Administrativna šlužba Tehničke škole

 

Sekretar škole: Nadežda Vukašinović, diplomirani pravnik

Referent za redovne učenike: Olivera Jovanović

Referent za vanredne učenike: Maja Stojković

Šef računovodstva: Jelena Burić, diplomirani ekonomista

Blagajnik: Anka Dimitrijević