^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informator o radu i informacije od javnog značaja

Informator o radu i informacije od javnog značaj

Informator o radu

Informator o radu Tehničke škole u Zaječaru je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 65/2010).

Informator je objavljen septembra 2019. godine, a poslednji put ažuriran 08.03.2021. godine.
Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku.

  Format Pismo Datum ažuriranja
Informator o radu doc ćirilica latinica 25.10.2021. 
Informator o radu pdf ćirilica latinica  25.10.2021. 

Ne postoji štampana verzija Informatora. Zainteresovanom licu se na zahtev može dostaviti odštampani tekst poslednje verzije Informatora uz naknadu nužnih troškova štampanja.

Prethodne verzije 
  Format Pismo Datum ažuriranja
Informator o radu doc ćirilica latinica 08.03.2021. 
Informator o radu pdf ćirilica latinica  08.03.2021. 
Informator o radu doc ćirilica latinica 14.10.2020. 
Informator o radu pdf ćirilica latinica  14.10.2020. 

Ne postoji štampana verzija Informatora. Zainteresovanom licu se na zahtev može dostaviti odštampani tekst poslednje verzije Informatora uz naknadu nužnih troškova štampanja.

 

Sistematizacija radnih mesta

Pravilnik o organizaciji i  sistematizaciji poslova u Tehničkoj školi u Zaječaru doneo je direktor škole (br. 01/611-315, od 24.03.2018. godine), Na dopunu Pravilnika sa tabelarnim pregledom broja izvršilaca za školsku 2021/22. godinu Školski odbor dao je saglasnost na sednici koja je održana 14.09.2021. godine.

Pregled sistematizovanih radnih mesta za školsku 2021/22. godinu

Podaci o prihodima i rashodima

Podaci o prihodima i rashodima dostupni su na sledećim linkovima:

Pristup informacijama od javnog značaja

Škola je u obavezi da informacije od javnog značaja pruža u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).

Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja
Obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

 

 

NAPOMENA: Za otvaranje fajlova koji su u pdf formatu morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.