^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nastavnici Tehničke škole

 Spisak nastavnika Tehničke škole 
u školskoj 2021/22. godini

 

Prezime i ime nastavnika

Predmet koji predaje

Babić Ankica

srpski jezik i književnost

Dimović Jelena

srpski jezik i književnost

Stanković Slavica

srpski jezik i književnost

Božinović Dragana

srpski jezik i književnost

Jovanović Dragana

srpski jezik i književnost

Petrović Miroslav

srpski jezik i književnost

Prvulović Jasmina

engleski jezik

Momčilović Miodrag

engleski jezik

Nikolić Saša

engleski jezik

Petrović-Stanković Slobodanka

engleski jezik
Aranđelović Mirjana sociologija sa pravima građana, građansko vaspitanje

Damnjanović Snežana

građansko vaspitanje

Petković Jelena

geografija

Jakovljević Emina

geografija

Milić Zoran

geografija

Pujić Andrijana

građansko vaspitanje, osnove saobraćajne psihologije

Jaćimović Dragana

likovna umetnosti

Milenković Maja

muzička kultura

Jović Zorica

logika sa etikom

Dinić Nikica

preduzetništvo

Jovanović Violeta

istorija

Veličković Jelena

istorija

Zarkov Petar

fizičko vaspitanje

Janković Saša

fizičko vaspitanje

Petrović Vuk

fizičko vaspitanje

Stanojević Lidija

matematika, izabrana poglavlja matematike

Miočević Radica

matematika

Nikolić Slavica

matematika, izabrana poglavlja matematike

Marković Marija

matematika, računarstvo i informatika, izabrana poglavlja matematike

Dujnović Darko

web programiranje. matematika

Lilić Jasmina

matematika
Milenović Živka  programiranje

Stefanović Nataša

računarstvo i informatika

Conić Snežana

računarstvo i informatika, mašinska grupa predmeta

Petrović Dušica

fizika

Živanović Dejan

hemija

Đorđević Danijela

biologija, ekologija i zaštita životne sredine

Jelenković Vladislav

mašinska grupa predmeta

Mladenović Gorana

mašinska grupa predmeta

Radicović Rade

mašinska grupa predmeta

Brkić Srboljub

mašinska grupa predmeta

Đorđević Petrovka

mašinska grupa predmeta

Dačić Dejan

mašinska grupa predmeta

Panić Dragan

elektro grupa predmeta

Petrović Dragana

elektro grupa predmeta

Manojlović Dragan

elektro grupa predmeta

Nikolić Dejan

elektro grupa predmeta

Milić Dragan

elektro grupa predmeta

Kocić Milan

elektro grupa predmeta

Živkov Đokica

elektro grupa predmeta

Pejović Dragan

elektro grupa predmeta

Adamović Snežana

elektro grupa predmeta

Mihajlović Biljana

elektro grupa predmeta

Milojević Srećko  elektro grupa predmeta
Radivojac Veselin elektro grupa predmeta
Mihajlović Damir elektro grupa predmeta
Ilijić Jelena elektro grupa predmeta
Dobrota Nikola elektro grupa predmeta
Tanić Željko elektro grupa predmeta

Dobrilović Damir

saobraćajna grupa predmeta

Pujić Goran

saobraćajna grupa predmeta

Vučić Milan

praktična nastava - elektro

Lačković Aleksandar

praktična nastava - elektro

Nikolić  Dragan

praktična nastava - mašinstvo

Mladenović Nikola

saobraćajna grupa predmeta, praktična nastava - saobraćaj

Ćeferjanović Dragan

praktična nastava - saobraćaj

Živadinović Ivan

praktična nastava - mašinstvo

Mladenović Miljan

verska nastava
Dimitrijević Hristina praktična nastava - saobraćaj

Đorđević Dejan

instruktor vožnje

Pavlović Srđan

instruktor vožnje

Cvetanović Sanja

instruktor vožnje

Stojanović Slađan

praktična nastava - elektro

dr Đorđević Gradislav

praktična nastava saobraćaj - obuka iz prve pomoći