^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Standardi u obrazovanju

 

Opšti standardi postignuća u delu opšteobrazovnih predmeta za kraj srednjeg obrazovanja

 

O nivoima standarda za srednje obrazovanje
Srpski jezik i književnost
Strani jezik 
Matematika
Istorija
Geografija
Fizika
Hemija
Biologija
Međupredmetne kompetencije
   
Opšti standardi postignuća u delu opšteobrazovnih
predmeta za kraj srednjeg obrazovanja

 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.