^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Izleti i posete

POSETE SAJMOVIMA

U toku školske 2012/13. godine za učenike i nastavnike škole biće organizovane posete sledećim sajmovima:

  • Sajam knjiga u Beogradu (oktobar 2013. god.)
  • Sajam automobila (mart 2014. god.)
  • Festival nauke (april 2014. god.)
  • Sajam tehnike (maj 2014. god.)

 

 

U slučaju da se organizuje tematski zanimljiv sajam Škola će u skladu sa interesovanjem učenika i nastavnika organizovati posetu.

 
STRUČNE POSETE

U cilju upoznavanja učenika sa organizacijom rada i procesom proizvodnje i u zavisnosti od mogućnosti, interesovanja učenika i spremnosti radnih organizacija, organizovaće se jednodnevne stručne posete.

 

IZLETI

U skladu sa ciljevima i zadacima nastavnog plana i programa pravoslavni katihizis, a u okviru izbornog predmeta veronauka , izvode se sledeći izleti:

1. Manastiri Studenica – Žiča – Ljubostinja – Vrnjačka Banja (april ili maj 2014. god.)