^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tehničar drumskog saobraćaja

 

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZAZA SD 4I01S

Naziv obrazovnog profila: tehničar drumskog saobraćaja

Područje rada: saobraćaj

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje28

 

Učenici ovog obrazovnog profila stiču teorijska i praktična znanja o motorima i motornim vozilima, bezbednosti i regulisanju saobraćaja, organizaciji usluga prevoza putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju. 

Nakon završetka školovanja učenik će biti sposoban da organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Izrađuje red vožnje, izračunava cene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove. Vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila. Vodi računa o bezbednosti vozila, putnika i tereta, prikuplja i analizira podatke o saobraćajnim prekršajima, nezgodama i zastojima.

Poslove može da obavlja u zatvorenom prostoru: u kancelarijama, u radionicama za tehničke preglede, u skladištima, a povremeno i na otvorenom prostoru. Može da  radi u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila, u policiji itd.

U trećem razredu svi učenici prolaze obuku za upravljanje motornim vozilima i dobijaju vozačku dozvolu "B" kategorije.
Ukoliko žele, nakon srednje škole, svoje školovanje mogu nastaviti na akademskim ili strukovnim studijama.

 

 
PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2 2

4

Matematika

3

3

3

3

5

Računarstvo i informatika

2*

 

 

 

6

Istorija

2

 

 

 

7

Likovna kultura

1      

8

Geografija

2

 

 

 

9

Hemija

2

 

 

 

10

Sociologija sa pravima građana

 

 

2

 

 11 Biologija 2      
           

 

  Stručni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

12

Tehničko crtanje 2*      

12

Mehanika   2    

14

Saobraćajni sistemi 2      

15

Motorna vozila   3 3 2

16

Fizika 2      

17

Tehnologija materijala 2      

18

Saobraćajna psihologija   2    

19

Mašinski elementi    2    

20

Teret u transportu   3    

21

Regulisanje i bezbednost saobraćaja   2 2 2

22

Saobraćajna infrastruktura   3 2 2

23

Organizacija prevoza     4 3

24

Inteligentni transportni sistemi

 

 

 

2

25

Preduzetništvo

 

 

 

2*

26 Praktična nastava 2** 4** 6** 6**

 

  Izborni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

27 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
28 Izborni predmet prema programu OP     2 2

UKUPNO

32

32

32

32

* - nastava se realizuje kroz vežbe

** - nastava se realizuje kroz praktičnu nastavu

       

 

 

 

Izborni predmet prema programu Obrazovnog profila

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Trasologija       2

2

Saobraćajno projektovanje       2

3

Mehanizacija pretovara     2  

4

Integralni transport     2  

5

Muzička kultura     1 1

6

Ekologija i zaštita životne sredine     1 1

7

Odabrana poglavlja matematike     2 2

8

Istorija (odabrane teme)     2 2

9

Logika sa etikom     2 2