^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Specijalističko obrazovanje

 

Škola je verifikovana rešenjem Ministarstva prosvete za sledeće programe specijalističkog obrazovanja (V stepen stručne spreme):

Područje rada: Elektrotehnika

Obrazovni profili:

 • elektroenergetičar za mreže i postrojenja
 • elektroenergetičar za električne instalacije

Obrazovni profili: elektroenergetičar za mreže i postrojenja

Uslovi upisa

Specijalizaciju za obrazovni profil elektroenergetičar za mreže i postrojenja mogu sticati kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

1. Završena škola u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja sledećih obrazovnih profila, odnosno zanimanja:

 • elektrotehničar energetskog smera,
 • elektrotehničar za postrojenja i mreže,
 • elektrotehničar energetike

2. Završena škola u trogodišnjem trajanju obrazovanja obrazovnog profila, odnosno zanimanja:

 • elektromonter mreža i postrojenja,
 • elektroinstalater

Svi kandidati navedenih obrazovnih profila, odnosno zanimanja treba da imaju radno iskustvo iz oblasti mreža i postrojenja u neprekidnom trajanju od najmanje dve godine za završenu školu u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja a četiri godine za završenu školu u trogodišnjem trajanju obrazovanja.

Rangiranje kandidata:
Pri sačinjavanju rang - liste za upis kandidata vrednuje se postignut opšti uspeh iz zadnja dva razreda prethodnog obrazovanja.
Nastavni plan i program
  Nastavni plan i program za obrazovni profil elektroenergetičar mreža i postrojenja
(Nastavni plan i program objavljen je u Prosvetnom glasniku broj 4 iz 1997. godine.)

 

Obrazovni profili: elektroenergetičar za električne instalacije

Uslovi upisa

Specijalizaciju za obrazovni profil elektroenergetičar za električne instalacije mogu sticati kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

1. Završena škola u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja sledećih obrazovnih profila, odnosno zanimanja:

 • elektrotehničar energetskog smera,
 • elektrotehničar za instalacije i rashladne uređaje,
 • elektrotehničar energetike

2. Završena škola u trogodišnjem trajanju obrazovanja obrazovnog profila, odnosno zanimanja:

 •  elektroinstalater kućnih i fabričkih instalacija,
 • elektroinstalater

Svi kandidati navedenih obrazovnih profila, odnosno zanimanja treba da imaju radno iskustvo iz oblasti električnih instalacija u neprekidnom trajanju od najmanje dve godine za završenu školu u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja a četiri godine za završenu školu u trogodišnjem trajanju obrazovanja.

Rangiranje kandidata:
Pri sačinjavanju rang - liste za upis kandidata vrednuje se postignut opšti uspeh iz zadnja dva razreda prethodnog obrazovanja.
Nastavni plan i program
  Nastavni plan i program za obrazovni profil elektroenergetičar za električne instalacije
(Nastavni plan i program objavljen je u Prosvetnom glasniku broj 4 iz 1997. godine.)

 


 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.