Školski odbor Tehničke škole

 

Školski odbor Tehničke škole čine devet članova od kojih su tri člana iz redova zaposlenih, tri člana su predstavnici Saveta roditelja i tri člana su predstavnici lokalne samouprave.
Članovi Školskog odbora imenovani su na mandat od četri godine. Školski odbor imenovan je odlukom Skupštine grada Zaječara juna 2022. godine /Rešenje Skupšine Grada zaječara br. 02-94/2022 od 22.06.2022. godine/

Predsednik školskog odbora je Petrovka Đorđević, diplomirani mašinski inženjer.
Sastav Školskog odbora Tehničke škole
predstavnici lokalne samouprave
  • Mirjana Stankić
  • Dragan Jelenković
  • Predrag Videnović
predstavnici zaposlenih
  • Petrovka Đorđević
  • Marija Marković
  • Nikola Mladenović
predstavnici Saveta roditelja
  • Maja Pajkić
  • Suzana Vitomirović
  • Sanela Đorđević

 

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Sastav i imenovanje, mandat i nadležnost Školskog odbora propisani su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.