^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Covid 19 - info stranica

Covid 19 - info stranica

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

Školska 2021/22. g.

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI - informacije za učenike, roditelje i zaposlene

Obaveštenje od 25.08.2021

Nastava u školskoj 2021/22. godini biće organizovana na osnovu Stručnog uputstva za organizovanje i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi u školskoj 2021-2022 godini i Preporuka za početak obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2021/22. godini.
U školskoj 2021/22. godini nastavu je moguće realizovati po tri modela:
I model - neposredni rad u školi
II model- kombinovani model /neposredno u školi i nastava i učenje na daljinu po grupama/
III model - nastava i učenje na daljinu

Model po kome će se vršiti realizacija nastave zavisiće od trenutne epidemiološke situacije i odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škole
Model po kome se realizuje nastava od 1. septembra: I model - neposredni rad u školi za sve učenike
Učenici koji pripadaju sledećim kategorijama ne počinju nastavu od 1. septembra:
- učenici koji boluju od COVID-19 ili kod kojih se postavi sumnja na COVID-19 u periodu koji odredi lekar;
- Učenici koji su označeni kao bliski kontakti SARS-CoV-2 pozitivnih osoba i kojima je izrečena mera karantina u kućnim uslovima.

Način realizacije modela nastave u školskoj 2021/22. g.

I model - neposredni rad u školi
Ostvarivanje nastave i učenja kroz neposredni rad u školi je prioritetni model organizacije rada srednjih škola. Kalendar obrazovno-vaspitnog rada propisuje dinamiku realizacije a planovi i programi nastave i učenja ishode učenja i standarde kvalifikacija obrazovnih profila. Svi učenici prisustvuju istovremeno svim oblicima obrazovno-vaspitnog rada u školi. Organizaciju rada i raspored časova treba prilagoditi tako da se smanje rizici unošenja i prenošenja virusa. Časovi traju po 45 minuta.

II model – kombinovani model /neposredno u školi i nastava i učenje na daljinu po grupama/
Nastava u srednjim školama se realizuju po II modelu kombinovanjem nastave i učenja na daljinu sa neposrednim radom u školi, što, između ostalog, podrazumeva sledeće:
Učenici u odeljenjima koja imaju preko 16 učenika dele se u dve grupe (škola bira kriterijum za podelu na grupe); Ukoliko je broj učenika u odeljenju manji od 16 svi oblici obrazovno vaspitnog rada realizuju se bez podele na grupe neposrednim radom u školi; Neposredan obrazovno-vaspitni rad u školi se organizuje po grupama na sledeći način: jedne nedelje prva grupa ponedeljkom, sredom i petkom a druga utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje grupe prisustvuju neposredno nastavi po obrnutom rasporedu; Ocenjivanje učenika po ovom modelu nastave se realizuje kada su učenici uškoli, uvažavajući sve principe ocenjivanja; Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi prisustvuju svim časovima po utvrđenom rasporedu. Časovi traju po 45 minuta.
U nastavnim danima kada grupa učenika ne dolazi uškolu već realizuje nastavu i učenje na daljinu, treba težiti da se svi predviđeni nastavni sadržaji realizuju na najoptimalniji mogući način; Ukoliko uslovi dozvoljavaju treba težiti da, kada nemaju neposredan obrazovno vaspitni rad u školi, učenici prate časove u realnom vremenu, preko izabranog sistema za upravljanje učenjem (platforme za učenje) ili putem drugih elektronskih kanala komunikacije;
U realizaciju pojedinih časova, ukoliko postoji potreba, uključeni su i stručni saradnici; Prilikom pripremanja za nastavu i učenje u školi kroz neposredni rad, nastavnici treba da izrađuju pripreme u digitalnom obliku, kako bi se one mogle koristiti i u modelu nastave i učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učenje i vežbanje itd). Nastavne sadržaje učenicima dostavljati unapred ili tokom njihovog boravka na neposrednoj nastavi; Preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje. Ovo je posebno važno za velike škole u kojima jedan isti nastavni predmet, u istom razredu i po istom ili sličnom programu, realizuje više nastavnika. Poželjna je saradnja u cilju deljenja nastavnih resursa i između škola u okviru zajednica škola odnosno stručnih društava pojedinih nastavnih predmeta. Podrška nastavi i učenju na daljinu obezbeđena je putem snimljenih video časova koji su dostupni za korišćenje na portalu za onlajn nastavu Moja škola, https://www.mojaskola.gov.rs, kao i na portalu PTC Planeta.

III model – nastava i učenje na daljinu
Nastava i učenje na daljinu je poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada kojim učenici stiču srednje obrazovanje na način koji obezbeđuje ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća odnosno standarda kvalifikacije, tako što program nastave i učenja u celini i/ili jedan deo ostvaruju korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije za učenje, bez neposrednog boravka uškoli odnosno drugim mestima u kojima se uobičajeno realizuje praktična nastava ili vežbe. Ovaj oblik nastave se primenjuje kada se nastava i učenje u školi kroz neposredni rad ne realizuje u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih. Čas po modelu nastave i učenja na daljinu traje 45 minuta.
Nastava i učenje na daljinu može se primenjivati i u slučaju kada određen broj učenika škole, iz razloga koji se tiču bezbednosti i zdravlja, nije u prilici da prisustvuje redovnoj nastavi u školi. Nastava i učenje na daljinu obuhvata i druge oblike organizovanog rada (individualni, rad u grupi ili odeljenju, dodatnu, dopunsku, pripremnu nastavu i dr.). Srednja škola koristi sistem za upravljanje učenjem koji je koristila u prethodnoj školskoj godini za realizaciju nastave i učenja na daljinu.
Podrška nastavi i učenju na daljinu je obezbeđena i snimljenim video časovima za sedam opšteobrazovnih predmeta u gimnazijama i stručnim školama, kao i za ključne stručne predmete u različitim područjima rada stručnog idualnog obrazovanja. Ovi časovi su dostupni na Portalu Ministarstva za onlajn nastavu Moja škola, https://www.mojaskola.gov.rs, kao i na portalu PTC Planeta.

Da bi na što bezbedniji način po zdravlje učenika, svih zaposlenih u školi, roditelja i posetioca škole omogućili normalno funcionisanje škole.
U tom cilju ovim putem Vas obaveštavam da:
- sve svoje administrativne poslove u sekretarjatu škole možete obaviti svakog radnog dana u vremenu od 12.30 do 14 časova.
- razgovor sa odeljenjskim starešinom, uz prethodno zakazivanje, možete obaviti u terminu za prijem roditelja koji je odredio svaki odeljenjski strešina /raspored prijema roditelja možete videti na sledećem linku/ vreme prijema roditelja je od 12.30 do 14 časova.
- razgovor sa direktorom škole, školskim psihologom i pedagogom možete obaviti uz prethodno zakazivanje na broj telefona 019/422-876. Vreme prijema roditelja je od 12.30 do 14 časova.

Da bi smanjili rizik od unošenja i širenja korona virusa u školskoj sredini potrebno je da:
- pre polaska učenika u školu provere njihovu telesnu temperaturu;
- u slučaju simptoma respiratornih infekcija kod deteta obavestite odeljenjskog starešinu da će tog dana učenik ostati kod kuće i pratiti nastavu na daljinu sve dok se ne utvrdi da li se radi o običnoj respiratornoj infekciji ili infekciji korona virusom;
- učenici ne treba da dolaze u školu ukoliko su identifikovani kao bliski kontakti osobe obolele od COVID-19 u porodici ili domaćinstvu, već treba da ostanu u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana i nastavu prate na daljinu;
- učenici koji su se javili lekaru u matičnom domu zdravlja zbog pojave simptoma ili znakova koji mogu ukazivati na COVID-19 ne treba da dolaze u školu dok čekaju rezultat testiranja, odnosno dok ne dobiju negativan rezultat testiranja na COVID-19 već nastavu prate na daljinu;
- u slučaju da je učeniku izrečena obavezna mera izolacije obavestite odeljenjskog starešinu da če učenik do daljnjeg pratiti nastavu na daljinu.

Prilikom dolaska u školu obavezni ste da poštujete sve pripisane mere zaštite (nošenje zaštitne maske, dezinfekciju i držanje distance).

Tip   Naziv dokumenta Datum objave
  Korona virus - mere predostrožnosti 01.09.2020.
  Preporuke za pocetak OVR u školskoj 2021/22. g. 25.08.2021.
  Stručno upustvo za organizovanje i ostvarivanje OVR u sednjoj školi školske 2021/22. 25.08.2021.
  Dopis MPNTR o organizovanju i ostvarivanju OVR u školskoj 2021/22. g. 25.08.2021.

 

Školska 2020/21. g.

COVID19 (Korona virus) - informacije za učenike, roditelje i zaposlene

Obaveštenje za roditelje od 01.09.2020

Da bi na što bezbedniji način po zdravlje učenika, svih zaposlenih u školi, roditelja i posetioca škole omogućili normalno funcionisanje škole.
U tom cilju ovim putem Vas obaveštavam da:
- sve svoje administrativne poslove u sekretarjatu škole možete obaviti svakog radnog dana u vremenu od 12.30 do 14 časova.
- razgovor sa odeljenjskim starešinom, uz prethodno zakazivanje, možete obaviti u terminu za prijem roditelja koji je odredio svaki odeljenjski strešina /raspored prijema roditelja možete videti na sledećem linku/ vreme prijema roditelja je od 12.30 do 14 časova.
- razgovor sa direktorom škole, školskim psihologom i pedagogom možete obaviti uz prethodno zakazivanje na broj telefona 019/422-876. Vreme prijema roditelja je od 12.30 do 14 časova.

Da bi smanjili rizik od unošenja i širenja korona virusa u školskoj sredini potrebno je da:
- pre polaska učenika u školu provere njihovu telesnu temperaturu;
- u slučaju simptoma respiratornih infekcija kod deteta obavestite odeljenjskog starešinu da će tog dana učenik ostati kod kuće i pratiti nastavu na daljinu sve dok se ne utvrdi da li se radi o običnoj respiratornoj infekciji ili infekciji korona virusom;
- učenici ne treba da dolaze u školu ukoliko su identifikovani kao bliski kontakti osobe obolele od COVID-19 u porodici ili domaćinstvu, već treba da ostanu u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana i nastavu prate na daljinu;
- učenici koji su se javili lekaru u matičnom domu zdravlja zbog pojave simptoma ili znakova koji mogu ukazivati na COVID-19 ne treba da dolaze u školu dok čekaju rezultat testiranja, odnosno dok ne dobiju negativan rezultat testiranja na COVID-19 već nastavu prate na daljinu;
- u slučaju da je učeniku izrečena obavezna mera izolacije obavestite odeljenjskog starešinu da če učenik do daljnjeg pratiti nastavu na daljinu.

Prilikom dolaska u školu obavezni ste da poštujete sve pripisane mere zaštite (nošenje zaštitne maske, dezinfekciju i držanje distance).

Film sa preporukama za bezbedan povratak u školu

U saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pripremljen je video materijal (film) namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola sa ključnim preporukama za bezbedan boravak u školi.

Film možete pogledati na sledećem linku.

 

Covid-19 - edukativni materijali
Tip   Naziv dokumenta Datum objave
  Preporuke za prevenciju Covid-19 u školskoj sredini
Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“
18.09.2020.
  Korona virus - mere predostrožnosti 01.09.2020.
  Kako se zaštititi od infekcije 01.09.2020.
  Pravilno korišćenje maske 01.09.2020.
  Uputstvo za pravilno pranje ruku 01.09.2020.
  Covid19 brošura 01.09.2020.
  Saznajte kako se prenosi COVID-19
i na koje načine možete da se zaštitite /video klip/
01.09.2020.
  UNICEF Srbija - video klip Kako se prenosi Korona virus 01.09.2020.
 

Film sa preporukama za bezbedan povratak u školu

 01.09.2020.